Vakanties en verlof

Vakanties

Vakanties en studiedagen schooljaar 2019-2020

Vakanties en vrije dagen
Prinsjesdag dinsdag 17 september ‘19
Herfstvakantie maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober ‘19
Kerstvakantie maandag 23 december ‘19 t/m vrijdag 3 januari ‘20
Voorjaarsvakantie maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari ‘20
Goede Vrijdag vrijdag 10 april ‘20
Tweede Paasdag maandag 13 april ‘20
Meivakantie maandag 27 april  t/m vrijdag 8 mei ‘20
Hemelvaart donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei ‘20
Tweede Pinksterdag maandag 1 juni ‘20
Zomervakantie maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus ‘20
Studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn
Maandag 7 oktober ‘19
Donderdag 14 november ‘19
Donderdagmiddag 13 februari ‘20
Vrijdag 14 februari ‘20
Dinsdag 17 maart ‘20
Woensdag 20 mei ‘20
Dinsdag 2 juni ‘20
Vrijdag 17 juli ‘20

Verlof

Bijzonder verlof regeling

Wij willen alle ouders erop wijzen, dat iedere leerling naar school moet. Een leerling heeft alleen vrij in de schoolvakanties. Het kan gebeuren dat een leerling extra verlof nodig heeft, omdat er iets heel dringends of bijzonders is. Ouders moeten in zo’n geval aan de directie vragen of extra verlof mogelijk is. Soms beslist de directie zelf, in andere gevallen beslist de leerplichtambtenaar. Nooit mag een kind zonder toestemming thuis gehouden worden. Gebeurt dit toch, dan kan een proces-verbaal worden opgemaakt. Een geldboete is dan het gevolg.

Een aanvraag voor verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur een maand van te voren, of, als dit niet mogelijk is, uiterlijk twee dagen na ontstaan van de verhindering, bij de directie worden ingeleverd.

Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties

Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar bij de school. Op het formulier vindt u alle benodigde informatie. De volledig ingevulde aanvraag kunt u inleveren bij de directie. Als de aanvraag gewichtige omstandigheden (omstandigheden gelegen buiten de wil van leerling en ouders) van meer dan tien schooldagen betreft, wordt hij doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. In de meeste gevallen zal deze zich door de directie laten adviseren alvorens een beslissing te nemen. Over het algemeen zal er sprake zijn van een medische of sociale indicatie en geldt dat een verklaring van een arts of sociale instantie noodzakelijk is waaruit blijkt dat verlof nodig is.

Formulier kort verlof (tandarts, huisarts, ziekenhuis e.d.) én het formulier voor bijzonder verlof (eerder vakantie, Suikerfeest, jubileum, e.d.) zijn te vinden onder Downloads.