Vakanties en verlof

Vakanties

Vakanties en studiedagen

Vakanties en vrije dagen 2019-2020
Zomervakantie vrijdag 17 juli t/m vrijdag 28 augustus ‘20
Vakanties 2020-2021
Prinsjesdag 15 september 2020
Herfstvakantie 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Goede Vrijdag 2 april 2021
Tweede paasdag 5 april 2021
Meivakantie 26 april 2021 t/m vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaart 13 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Tweede pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021
Studiedagen 2020-2021 waarop de leerlingen vrij zijn
Maandag 14 september 2020
Donderdagmiddag 5 november 2020
Vrijdag 6 november 2020
Vrijdagmiddag 4 december 2020
Maandagmiddag 25 januari 2021
Donderdag 11 maart 2021
Donderdagmiddag 1 april 2021
Dinsdagmiddag 25 mei 2021
Woensdag 9 juni 2021
Vrijdag 16 juli 2021

Verlof

Bijzonder verlof regeling

Wij willen alle ouders erop wijzen, dat iedere leerling naar school moet. Een leerling heeft alleen vrij in de schoolvakanties. Het kan gebeuren dat een leerling extra verlof nodig heeft, omdat er iets heel dringends of bijzonders is. Ouders moeten in zo’n geval aan de directie vragen of extra verlof mogelijk is. Soms beslist de directie zelf, in andere gevallen beslist de leerplichtambtenaar. Nooit mag een kind zonder toestemming thuis gehouden worden. Gebeurt dit toch, dan kan een proces-verbaal worden opgemaakt. Een geldboete is dan het gevolg.

Een aanvraag voor verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur een maand van te voren, of, als dit niet mogelijk is, uiterlijk twee dagen na ontstaan van de verhindering, bij de directie worden ingeleverd.

Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties

Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar bij de school. Op het formulier vindt u alle benodigde informatie. De volledig ingevulde aanvraag kunt u inleveren bij de directie. Als de aanvraag gewichtige omstandigheden (omstandigheden gelegen buiten de wil van leerling en ouders) van meer dan tien schooldagen betreft, wordt hij doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. In de meeste gevallen zal deze zich door de directie laten adviseren alvorens een beslissing te nemen. Over het algemeen zal er sprake zijn van een medische of sociale indicatie en geldt dat een verklaring van een arts of sociale instantie noodzakelijk is waaruit blijkt dat verlof nodig is.

Formulier kort verlof (tandarts, huisarts, ziekenhuis e.d.) én het formulier voor bijzonder verlof (eerder vakantie, Suikerfeest, jubileum, e.d.) zijn te vinden onder Downloads.